UTLYSNING- SOCKERBITAR!

Den här utlysningen är öppen för konstnärer över 18 år som är verksamma i Umeå.
Deadline för utlysningen är 15e januari 2022 kl.23:59
::::::::::OBS- SENA ANSÖKNINGAR BEHANDLAS EJ!::::::::::
Urvalet presenteras i slutet av januari.

Temat för utlysningen är TRANSAKTION. Ordet får tolkas fritt. Bakgrunden till varför vi valt det är att det talas om att vi i denna tid alltmer ser oss själva och andra i termer av transaktioner: våra sociala interaktioner på sociala medier belönas med ‘likes’ och alltfler aspekter av våra liv kan potentiellt kommersialiseras. Transaktion tycks ett spännande tema att förhålla sig till i ett centrum som i och med digitalisering och stadsutveckling går alltmer från att kränga produkter till handel med upplevelser och tjänster. Hur transaktionella upplevs våra möten och relationer? Vad händer med oss i den här ekonomin?

Konstnärer tilldelas en plats utifrån vad vi får tag i. Vi kommer i första hand att söka skyltfönster inom centrumfyrkanten för att skapa 'sockerbitar'. Det är viktigt att din idé är formbar efter platsen du tilldelas- alltså att den kan anpassas till olika rum och platser då vi inte på förhand vet var det blir. Vid bedömning av ansökningar kommer vi därför bland annat ta hänsyn till hur flexibelt förslaget bedöms vara. Om du som konstnär tackar nej till den tilldelade platsen kommer en annan konstnär att erbjudas uppdraget. Varje sockerbit visas i 2 veckor parallellt med en annan konstnär.

Tack vare arrangörsbidrag från region Västerbotten erbjuds deltagande konstnärer ett arvode på 6700 kr inklusive eventuell moms. Konstnären fakturerar efter genomförd utställning. Observera att deltagande konstnärer själva står för transport, material och försäkring och är ansvarig för att återställa ytan/platsen efter utställningens slut. Vid behov kan någon av Galleri Sockers volontärer assistera med hängning. Vid eventuell försäljning tas ingen provision. Galleri Socker står för kommunikation (skyltning, spridning via press release, sociala medier, hemsida)

Urval av konstnärer sker i samråd mellan Galleri Socker och en extern jury bestående av Sebastian Andersson, Cecilia Andersson och Ann-Catrine Eriksson. 

Följ oss gärna på instagram och facebook @gallerisocker

Ansökan görs här:

https://forms.gle/qURa8Gwrcd8EgumS7
Observera att man måste ha/skapa ett google-konto för att ansöka

Lycka till!